Zingen in corona-tijd          "        ZINGEN IN CORONA-TIJDIn de corona-pandemie wil het Vierhouter Koor haar leden natuurlijk zo veel mogelijk veiligheid bieden tijdens de koorrepetities. Naast de algemene richtlijnen van het RIVM is er een speciaal voor koren uitgewerkt protocol, opgesteld door het Koornetwerk Nederland, dat we nauwgezet volgen. Op dit moment wordt er niet fysiek gerepeteerd in het Dorpshuis, wel zijn er op dinsdagavond zoom-repetities. 


Zodra we weer fysiek kunnen zingen in het Dorpshuis, hanteren we de volgende regels:

we vragen de leden om een coronatoegangsbewijs, we houden zoveel mogelijk afstand van elkaar en de repetitieruimte wordt goed geventileerd. Ons advies is om - voordat je naar de koorrepetitie gaat - onderstaande corona-checklist even door te nemen. Beantwoord je één van de vragen met JA?  BLIJF DAN THUIS !!!


Meer info over de meest recente adviezen en richtlijnen over zingen in corona-tijd? Klik dan even op de volgende link voor het volledige Protocol.

De corona-regels in Het Dorpshuis:   


  • Iedereen desinfecteert voor binnenkomst de handen. Handgel staat bij de ingang.
  • Als vereniging is het Vierhouter Koor verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels. Die verantwoordelijkheid ligt NIET bij de Dorpsgemeenschap. 
  • Iedere repetitie wordt een presentielijst bijgehouden. Op die manier kan er gemakkelijk een contactonderzoek plaatsvinden in geval van een coronabesmetting.