Corona Nieuws

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector  (update: 1 december 2020)

Per 1 december 2020 is het zangverbod veranderd in een dringend advies van de overheid
om niet te zingen in groepsverband.
Uitzonderingen daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.
Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Teneinde zo veilig mogelijk te kunnen repeteren hanteren wij de richtlijnen van het Koornetwerk Nederland.

 • Samenvatting Protocol maatregelen Koornetwerk Nederland.

               (Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector.) Zie knop protocol koornetwerk in het menu

 • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn:


 • houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar,
 • was de handen vaak en goed, 
 • schud geen handen,
 • hoest of nies in de elleboog,
 • raak het gezicht zo min mogelijk aan,
 • blijf thuis bij een vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten.
 • Doe steeds voor een samenkomst van ons koor de gezondheidscheck. (zie tab: Checklist Coronavirus)
   
  Registratie:
 • Er wordt een presentielijst aangelegd van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 • Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

  Hygiëne repetitieruimte:
 • Beperk het aanraken van deuren.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
 • Leden worden verzocht tijdens de repetitie hun zitplaats niet verlaten.
 • Helaas geen gezellige onderonsjes in de pauze en ook niet na afloop.


          Coördinatie en organisatie:

 • Liefst niet gezamenlijk reizen en niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Van onze Leden wordt verwacht dat ze het protocol en de aanvullende richtlijnen naleven. Er zal toezicht worden gehouden.

                

De corona-aanpassingen van en in Het Dorpshuis:    


 • Iedereen desinfecteert voor binnenkomst de handen. Handgel staat bij de ingang.
 • Binnen het gebouw houdt iedereen 1,5 m afstand. 
 • In de zalen heeft iedereen een vaste zitplaats. 
 • De toiletten mogen maximaal door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, we hebben 1 toilet beschikbaar voor de dames en 1 voor de heren. De deuren naar de toiletruimtes blijven openstaan, zodat te zien is of er iemand in de toiletruimte aanwezig is. Wacht buiten de toilet ruimte op je beurt! 
 • Consumpties worden wel verkocht maar alleen af te halen bij de “halve deur”in de gang. Je kunt helaas niet blijven naborrelen want de bar blijft gesloten. 
 • Als vereniging zijn jullie zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels. Die verantwoordelijkheid ligt NIET bij de Dorpsgemeenschap. 
 • Per avond moet je een presentielijst bijhouden. Op die manier kan er gemakkelijk een contactonderzoek plaatsvinden in geval van een coronabesmetting.