Corona Nieuws

Vierhouterkoor

Teneinde zo veilig mogelijk te kunnen repeteren hanteren wij de richtlijnen van het Koornetwerk Nederland.

 • Samenvatting Protocol maatregelen Koornetwerk Nederland.

               (Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector.) Zie knop protocol koornetwerk in het menu

 • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn:


 • houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar,
 • was de handen vaak en goed, 
 • schud geen handen,
 • hoest of nies in de elleboog,
 • raak het gezicht zo min mogelijk aan,
 • blijf thuis bij een vermoeden van corona- gerelateerde gezondheidsklachten.
 • Doe steeds voor een samenkomst van ons koor de gezondheidscheck. (zie tab: Checklist Coronavirus)
   
  Registratie:
 • Er wordt een presentielijst aangelegd van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 • Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

  Hygiëne repetitieruimte:
 • Beperk het aanraken van deuren.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
 • Leden worden verzocht tijdens de repetitie hun zitplaats niet verlaten.
 • Helaas geen gezellige onderonsjes in de pauze en ook niet na afloop.


          Coördinatie en organisatie:

 • Liefst niet gezamenlijk reizen en niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Van onze Leden wordt verwacht dat ze het protocol en de aanvullende richtlijnen naleven. Er zal toezicht worden gehouden.

                

De corona-aanpassingen van en in Het Dorpshuis:    per 1 september 2020


 • Iedereen desinfecteert voor binnenkomst de handen. Handgel staat bij de ingang.
 • Binnen het gebouw houdt iedereen 1,5 m afstand. 
 • In de zalen heeft iedereen een vaste zitplaats. 
 • De toiletten mogen maximaal door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, we hebben 1 toilet beschikbaar voor de dames en 1 voor de heren. De deuren naar de toiletruimtes blijven openstaan, zodat te zien is of er iemand in de toiletruimte aanwezig is. Wacht buiten de toilet ruimte op je beurt! 
 • Consumpties worden wel verkocht maar alleen af te halen bij de “halve deur”in de gang. Je kunt helaas niet blijven naborrelen want de bar blijft gesloten. 
 • Als vereniging zijn jullie zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de coronaregels. Die verantwoordelijkheid ligt NIET bij de Dorpsgemeenschap. 
 • Per avond moet je een presentielijst bijhouden. Op die manier kan er gemakkelijk een contactonderzoek plaatsvinden in geval van een coronabesmetting.