Historie

 


Het Vierhouter Koor door de jaren heen

 

2004

Bij het vijftigjarig jubileum van Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten onstond het idee om een zangkoor op te richten. Initiatiefnemers waren onze dorpsgenoten Hennie Mulder en Alphons Devilee: onze koormoeder en -vader. Het plan van het bestuur van de Dorpsgemeenschap om een keer een piano aan te schaffen werd met voorrang gerealiseerd toen bleek dat het idee voor de oprichting van een koor écht realiteit werd. En zo werd op dinsdag 13 januari 2004 de eerste repetitie-avond georganiseerd!

De eerste twee seizoenen stond het koor onder leiding van Wanda Birkhoff met aan de piano Pia Boonstra. De Winkel van Sinkel (muzikale optredens van ons koor, de Vierhouter Linedancers, pianospel van onze latere dirigent Nico Ravenstijn, een shantykoor en het Vierhouter Jazzcombo Vinex) was het eerste echte optreden van het koor in het Dorpshuis.

 

2005

Vanaf september 2005 nam plaatsgenoot Nico Ravenstijn de dirigentenrol op zich en samen met Pia Boonstra aan de piano ging hij aan de slag met een groot aantal enthousiaste zangers en zangeressen uit Vierhouten en omgeving. In het begin repeteerde het koor eenmaal per 14 dagen, maar vanaf januari 2006 kwamen de koorleden iedere week bij elkaar in het Dorpshuis. In december trad het koor voor het eerst buiten Vierhouten op: we leverden een aandeel in het vrijwilligersfeest van de gemeente Nunspeet in de Driestwegkerk.

 

2007

We worden een echte vereniging! Op 2 januari vindt de oprichtingsvergadering plaats op de nieuwjaarsbijeenkomst bij restaurant de Vossenberg; de statuten werden op 4 juni door de notaris bekrachtigd.  

In februari organiseerde het koor een Valentijnsconcert in Nunsepeet, en in mei voerde het koor de musical Bommelsboek op: een verzonnen verhaal met een historisch tintje rond de Bommelskuule, een grote kuil aan de weg van Vierhouten naar Gortel, waar een vermoedelijk zeer gevaarlijke man woont.

 

2008

In april gaf het koor een Lenteconcert in de Franciscuskerk in Nunspeet. En aan het begin van het nieuwe seizoen, in de maand september, werd Lilian van de Kraats onze pianiste.  

 

2010

In 2010 nam Maria van den Ham uit ’t Harde het dirigentenstokje over van Nico Ravenstijn. Onder haar muzikale leiding verzorgden we in de loop der jaren vele optredens. Om maar eens wat highlights te noemen: Dorpsklanken (2011, met Ingrid van Eerde en Quintus Saxofoon Ensemble), korenfestival in Doetinchem (2013), kerstconcerten in de open lucht in Tiel (voor het eerst in Dickens-stijl), onze jaarlijkse kerstoptredens voor de bewoners van Stichting Philadelphia, repetitie-dagen voor de koorleden, kerstconcert in Elspeet en Nunspeet, het bevrijdingskorenfestival op 5 mei 2015 voor koren uit de omgeving, georganiseerd door het Vierhouter Koor (met als apotheose een paar enorme onweersbuien). 

 

2016

Het Valentijnsconcert in Veluvine wordt vorm gegeven door De Ladies uit Nunspeet en het Vierhouter Koor en ondersteund door een optreden van Balletschool Nunspeet. In oktober 2016 werd Maria van den Ham opgevolgd door dirigent Sander Worrell. Samen met Lilian van de Kraats zorgt hij vanaf dat moment voor de muzikale begeleiding van het koor. Het korenfestival in Wezep vormde zijn eerste proeve van bekwaamheid.

 

2017

Onvergetelijke momenten in december: in Dickens-kledij traden we op bij de evenementen Kerst in de Vesting in Elburg en Winterlicht in Vierhouten: het waren sprookjesachtige optredens in heftige sneeuwbuien.

 

2018

Vanaf januari 2018 nam Marjolijn Peper een paar maanden het stokje over van Sander Worrell. We gaven onder meer acte de présence in de Catharinakapel in Harderwijk. Aan het eind van de zomer namen we afscheid van haar.   

 

Vanaf september 2018 tot op dit moment is Sander Worrell wederom de muzikale leider van het Vierhouter Koor. We deden dat jaar mee aan de Korendag in Epe.

 

2019

In 2019 verzorgden we samen met het Popkoor Vierhouten en onze mannengroep De Vale Auwen een Valentijnsconcert in het Dorpshuis. In december droegen we - zoals ieder jaar - bij aan de kerstviering van Stichting Philadelphia in Vierhouten.

 

2020

Vanaf maart 2020 overschaduwde de coronacrisis ons (muzikale) leven. Het koor heeft maandenlang niet fysiek kunnen repeteren. We vonden daarin een uitweg door digitale repeties via zoom en we hielden contact met elkaar door de Koorapp en DDK (de digitale koorkrant).

 

2021

Een tijdlang konden we weer repeteren in het Dorpshuis op de gebruikelijke dinsdagavond. We waren bezig met de voorbereidingen voor het Kerstconcert in de Catharinakapel in Harderwijk en het traditionele  kerstoptreden bij de Stichting Philadelphia in Vierhouten. Ook hier gooide corona helaas weer roet in het eten. Onze ogen zijn daarom gericht op 2022, in de hoop dat het tij gaat keren. 


2022

Een nieuw perspectief. Het korenfestival, dat oorspronkelijk gepland stond op 5 mei 2020, heeft inmiddels plaatsgevonden op 24 september 2022. Daar zijn we heel druk mee geweest: zowel muzikaal als organisatorisch is het een succes geworden.

 

Bij de oprichting in 2004 kon niemand bevroeden dat het Vierhouter Koor zou uitgroeien tot wat het nu is: een geweldig koor, met zo’n 40 enthousiaste leden.

 

Onze optredens en activiteiten door de jaren heen waren teveel om op te noemen, en daarom is hierboven slechts een selectief overzicht opgenomen.