Home

Vierhouterkoor

Welkom op de website van het Vierhouterkoor.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het corona-virus heeft

het Bestuur van het Vierhouter Koor besloten om de binnen repetities

tot nader order op te schorten.

Zie:                       voor onze afstemmingen in Coronatijd !


Het Vierhouterkoor is een energiek en enthousiast gemengd koor met ruim 40 leden dat zich kenmerkt door een gezonde mix van plezier en kwaliteit en een gevarieerd repertoire.Het koor staat onder leiding van Sander Worrell.

U bent van harte welkom om eens mee te zingen met ons koor op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Tot ziens in dorpshuis "DE HORSTERHOEK" in Vierhouten aan de Elspeterbosweg 26.

www.vierhouterkoor.nl

Bankrekening: NL73RABO0384765343 t.n.v. Vierhouterkoor te Vierhouten