Privacy Verklaring AVG

Vierhouterkoor

Privacyverklaring van vereniging "HET VIERHOUTER KOOR"

 

 

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd, de meest recente versie kan worden geraadpleegd via onze website www.vierhouterkoor.nl.

Indien in deze verklaring sprake is van “koor”en/of “koren” dan heeft dat betrekking op het Vierhouterkoor en/of "POPKOOR 4HOUTEN".

 

Het koor respecteert uw privacy en hecht aan naleving van de privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679).

 

De persoonsgegevens die in ons bezit zijn staan op het door de leden ingevulde “Aanmeldingsformulier” De formulieren worden in een map bewaard door de secretaris van de vereniging, in een afsluitbare kast. De gegevens zijn bedoeld om lid te kunnen zijn van onze vereniging en om deel te nemen aan activiteiten. Andere gegevens worden niet verzameld en opgeslagen.

 

De ons bekende persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

De leden kunnen de gegevens op het eigen aanmeldingsformulier op verzoek inzien en/of wijzigen door een nieuw aanmeldingsformulier in te vullen en om te wisselen bij de secretaris. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het aanmeldingsformulier vernietigd of op verzoek aan de eigenaar geretourneerd.

 

Van de gegevens op het aanmeldingsformulier worden in een spreadsheet opgenomen: stemsoort, naam, roepnaam, telefoonnummer en emailadres. Dit bestand kan aan aangewezen functionarissen binnen het koor worden verstrekt voor het verzenden van muziekbestanden, het bijhouden van contributie betalingen en/of het melden van andere spoedeisende informatie. Het bestand wordt beheerd door de secretaris, een back-up staat op een opslagmedium en wordt op een afgesloten plaats bewaard.

 

Het dagelijkse bestuur van het koor ziet er op toe dat de persoonsgegevens, voor zover zij verstrekt zijn aan andere functionarissen van het koor, vertrouwelijk en op veilige wijze worden gebruikt.

 

Voor vragen of verzoeken met betrekking op het gebruik van de persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de secretaris per email op het adres: secretaris@vierhouterkoor.nl.